Podrška

  • mobitel: (+385) 95 354 5556
  • skype: hemanthcro
  • 24/7 dostupno

svjesna prehrana

  • Svjesna prehrana

    Moje ime je Renata, godinama sam se vrtila u krugu prehrana-zdravlje-zadovoljsvo-krivnja- disciplina...

    Samo nikad nisam odustala od prve misli, a to je da mogu biti zdrava, savršene težine, zadovoljna, lijepa... Misao koja mi se stalno ponavljala, bila je "resetiraj me"! Promijeni moj um, dekodiraj,.. šta god... svjesna da samo unutarnja preobrazba može donijeti trajne rezultate.

    Continue reading

1 zapisa